Konference: Sammen skaber vi fremtidens børneliv

700 ansatte i dagtilbud, SFO’er og klubber samledes til konference med fokus på, hvordan børns naturlige nysgerrighed, lærelyst og skabertrang stimuleres i dagtilbud og fritidstilbud

Børn udfolder helt automatisk deres nysgerrighed, skabertrang og lyst til at lære i deres leg. Børn er med andre ord gode til at observere, eksperimentere og lave hypoteser om hvordan verden hænger sammen. Disse kompetencer skal vi holde fast i og stimulere yderligere, så vores børn fra børnehave til skole til ungdomsuddannelse bevarer den naturlige skabertrang og lyst til at lære.

Med det grundsyn samlede Høje-Taastrup Kommune i maj 2018 alle ansatte i dagtilbud, SFO’er og klubber til en stor konference om Fremtidens børneliv. Formålet med konferencen var at styrke broen mellem dagtilbud og skoler ved at give ny inspiration og fælles retning, så vi i det daglige pædagogiske arbejde understøtter børns nysgerrighed, kreativitet, kritiske tænkning og samarbejdsevne.

På konferencen deltog flere end hundrede pædagogiske medarbejdere og ledere både i inspirerende oplæg og workshops, hvor der var lejlighed til at afprøve ny viden og redskaber.

Se og læse alt om konferencen herunder

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Luk alle
Udfold alle