Mennesker og teknologi

Teknologi er en naturlig del af vores hverdag og derfor skal eleverne også have en større forståelse for teknologi. På den måde lærer de at forholde sig både aktivt og kritisk til det at være forbrugere og medskabere af ny teknologi.

Mennesker og teknologi - nu og i fremtiden

Den digitale og teknologiske udvikling er i stigende grad med til at ændre og løse klimamæssige, sociale og økonomiske problemstillinger. Derfor skal eleverne møde, teste og undersøge forskellige former for teknologi, så de får viden om, hvordan teknologi fungerer og hvordan det har betydning for deres eget og andre målgruppers hverdag og arbejdsliv. 

I overordnede træk skal eleverne lære:

  • At kende forskellige former for teknologi.
  • At kunne bruge, undersøge og forholde sig kritisk til teknologi.
  • At kunne arbejde kreativt og innovativt med, hvordan teknologi bruges til at skabe værdi og løse problemstillinger.

Talentfabrikken

Talentfabrikken er et særligt digitalt pilotprojekt for 4. klasses elever i IT-teknologi. Talentfabrikken bygger på ’elev-til-elev’-læringsprincippet: I alt 20 elever fra 2 skoler får i 4.klasse specialiseret undervisning i brug af Ipad. De 20 Ipad-ambassadører lærer herefter fra sig til deres klassekammerater. Alle kommunens elever har og bruger aktivt Ipads i undervisningen t.o.m. 6 klasse

Coding classes

I efteråret 2017 påbegyndte én 6.klasse fra hver af kommunens skoler et forløb om IT, teknologi og erhvervsamarbejde. Eleverne vil i forløbet blive introduceret til både algebraisk og abstrakt tænkning, logisk opbygning og problemløsning samt decideret kodning.

Har du spørgsmål eller vil vide mere

Tag gerne kontakt til vores mediepædagogisk konsulent Jacob Hebin Schandorff på mail JacobSc@htk.dk, hvis du har spørgsmål, idéer eller ønske om fremtidigt samarbejde.

Luk alle
Udfold alle