Taksonomier - de fire K’er 

Taksonomimodel for de fire K’er: Kreativitet, kritisk tænkning, kollaboration og kommunikation og inspiration til hvordan taksonomierne kan anvendes i din pædagogiske og didaktiske praksis.