Projektkritik trin for trin - Project Tuning Protocol

Project Tuning er et redskab hvorpå lærere på tværs på optimere hinanden projektbaserede læringsforløb gennem en dialog opbygget af 4 punkter: overblik, opklarende spørgsmål, dybdeborende spørgsmål og diskussion. Samtalen har en varighed af ca. 30 minutter, hvor der gåes hårdt til indholdet med en blød kommunikation mellem de deltagende parter. 

Projektkritik trin for trin Project Tuning Protocol

Rammer for samtalen

 • Gå ”hårdt” til indholdet og blødt til folk

 • Vær venlig, vær hjælpsom, vær specifik

 • Ikke ’... ja, men’ – sig ’ja, og...’!

 • Del luften ;-) Giv alle plads til at tale

Roller

 • Projektteamet, som præsenterer deres projekt til kollegial ’tuning’.

 • Feedback-gruppen, som giver konstruktiv kritik efter denne model

 • Facilitatoren, som leder samtalen efter denne model stramt og venligt i forhold til roller, punkt og tidsramme

Varigheden er ca. 30 minutter, men I er naturligvis velkomne til at tilpasse og justere, så det passer til netop jeres projekt og elever!

1. Overblik (4 min)

Projektteamet giver en kort introduktion til teamets arbejde og forklarer, hvilke læringsmål der ligger til grund for projektet. Giv plads til at tilhørerne har mulighed for at gennemse produktet/arbejdet (fx. oplæg, udkast, prototyper, etc.). Det er også vigtigt at give kritikgruppen et par centrale spørgsmål eller pointer, som de kan tage med i deres evaluering/kritik. Er der for eksempel et spørgsmål, som I særligt gerne vil have feedback på? Forsøg at bruge teamet samlede viden og erfaringer til at give mere klarhed over projektet.

2. Opklarende spørgsmål (4 min)

Feedback-gruppen stiller opklarende spørgsmål, som de gerne vil have besvaret eller diskuteret. Opklarende spørgsmål giver anledning til korte, faktuelle svar, som hjælper spørgeren med at udvikle en bedre forståelse af et projekt, læringsmål etc. Et eksempel er: “Skal eleverne arbejde i grupper?” eller “Hvordan vil I tilrettelægge jeres interviews?”.

3. Dybdeborende spørgsmål (4 min)

Feedback-gruppen stiller dybdeborende spørgsmål. Dybdeborende spørgsmål har til formål at give en dybere forståelse til projektteamet, og hjælper teamet med at videreudvikle deres tænkning, især i forhold til det fokuspunkt, de efterspurgte feedback på. Vær obs på, at dybdeborende spørgsmål ikke bliver forklædte råd og vejledning, fx “Har du overvejet at...?” Et godt eksempel på et dybdeborende spørgsmål er “Hvor mange medlemmer er der i den ideelle gruppe?”

4. Diskussion (12 min)

Projektteamet ridser de centrale spørgsmål og pointer op og trækker sig så væk fra feedback-gruppen.

Begynd med “varm” feedback: Læg altid ud med at give varm feedback, fx. “En ting jeg synes var virkelig godt var...” eller “Jeg er meget interesseret i...” Facilitatoren kan hjælpe med supplerende spørgsmål som “Hvad er umiddelbart det bedste ved dette projekt?” Sørg for at være specifik og klar, så alle forstår præcis hvad der virker og hvorfor.

Derefter, den “kolde” feedback: Tag nu de mere kritiske briller på og gennemgå projektet med de spørgsmål, som projektteamet foreslog. Vær rar og specifik så alle hører præcis, hvad du mener kan forbedres, og hvordan du vil gribe det an, så projektet kan blive endnu bedre!

Projektteamet taler ikke i denne del, men bør lytte og tage noter. Det er en god idé, hvis teamet flytter sig fysisk væk fra resten af gruppen. Feedback-gruppen taler sammen om projektet, uden teamet.

5. Response (3 min)

Teamet har nu mulighed for at svare og deltage i diskussionen. Gå ikke i detaljen med hver enkelt punkt - fokusér på det vigtigste pointer og dét, I som team kan gøre fremadrettet for at forbedre jeres arbejde.

6. Debriefing (3 min)

Facilitatoren styrer samtalen med den samlede gruppes observationer omkring projekttunings-processen. En god facilitator er bl.a. kendetegnet ved at kunne lede en god debriefing. Hver deltager skal hver især overveje deres personlige udvikling i fht. deres egne projekter og de ideer, de fik ud af denne proces.

Spørgsmål man kan stille til gruppen:

 • Fik vi nogle gode spørgsmål i spil? Var vi gode til at holde os til spørgsmålet?

 • Hvordan hjælper denne proces projektteamet? Var vores dybdeborende

  spørgsmål med til at skubbe på deres overvejelser om projektet? Gav vores ideer

  fra diskussionen nye ideer til, hvordan de kommer videre herfra?

 • Var der et tidspunkt, hvor snakken tog en bedre drejning? Var der et tidspunkt, hvor

  kæden faldt af?

 • Hvordan brugte vi rammerne? Fx “Gå ”hårdt” til indholdet og blødt til folk,” “Vær

  venlig, vær hjælpsom, vær specifik,” “Ikke ’ja, men...’ – sig ’ja, og...’!” og “Del

  luften”, etc.

 • Fik vi nogle nye ideer til vores eget projekt?

  Prøv at undgå at gå tilbage til projektdiskussionen. Hold fast i at det er en debriefing!