De 4 K’er  

21. århundreders kompetencer

Kreativitet i PBLKollaboration i PBLKommunikation
 i PBL


Kritisk tænkning i PBL


Taksonomimodel for de fire K’er:

Kreativitet, kritisk tænkning, kollaboration og kommunikation og inspiration til hvordan taksonomierne kan anvendes i din pædagogiske og didaktiske praksis.

Illustration af de fire k'er