Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder og presse Fremtidens undervisning rykker ind på Hedehusene Skole og Charlotteskolen

Fremtidens undervisning rykker ind på Hedehusene Skole og Charlotteskolen

Først når den nye skole i Nærheden står klar, sammenlægges Hedehusene Skole og Charlotteskolen og bliver en del af den nye skole. Men begge skoler får i den kommende tid hver sit nye læringsrum, hvor fremtidens undervisning kan begynde.

Med den nye skole i Nærheden etablerer Høje-Taastrup Kommune Danmarks første skole, der fra grunden er baseret på de såkaldte 21. århundredes kompetencer, dvs. kreativitet, kommunikation, kritisk tænkning og samarbejde. Desuden får skolen et stærkt fokus på teknologi og naturvidenskab. 

Det fremgår af den vision for skolen, som med deltagelse af bl.a. eksterne eksperter, medarbejdere, forældre og børn blev formuleret i løbet af 2016. Den pædagogisk vision er nu grundlag for at beskrive byggeopgaven, så den kan sendes i udbud. 

Og med store ambitioner om en helt anderledes og nytænkende skole, har byrådet og skolerne måttet tage til efterretning, at det nye læringshus i Nærheden først kan ventes klar i april 2021.

Spydspids-skoler

Først når den nye skole står klar, sammenlægges Hedehusene Skole og Charlotteskolen for at indgå i den nye skole. Indtil da består de som selvstændige skoler. 

”Men Hedehusene Skole og Charlotteskolen får i de kommende år rollen som spydspids-skoler for den undervisningsform, der skal kendetegne den nye skole i Nærheden, og som alle Høje-Taastrup Kommunes skoler skal inspireres og udvikles af. Derfor tager vi allerede nu en række initiativer på de to skoler for at udvikle fremtidens undervisning”, fortæller borgmester Michael Ziegler.

Han understreger, at på fremtidens skole vil undervisningsmiljøet i langt højere grad få præg af at være et værksteds- og laboratoriemiljø. Her skal eleverne lære ved at bygge, eksperimentere og idéudvikle og ved at bruge deres naturlige nysgerrighed og skabertrang som afsæt for læring og udvikling. 

Vedvarende energi og robotter

”Den undervisningsform vil vi gerne have i gang og understøtte, og vi etablerer her i foråret to lærings-laboratorier på henholdsvis Hedehusene Skole og Charlotteskolen. De to læringsrum vil i indretning og udstyr skabe mulighed for undervisning, hvor eleverne i praksis kan arbejde med vedvarende energi fra sol, vind og vand, bygge mekaniske modeller eller bygge robotter m.m.”, fortæller Kurt Scheelsbeck, formand for Institutions- og Skoleudvalget. 

De nye lærings-laboratorier indrettes i samarbejde med LEGO Education, som også vil bistå med at gøre de nye læringsrum til en værdifuld del af den daglige undervisning.

Kurt Scheelsbeck fortæller også, at en delegation med lærere og pædagoger fra Høje-Taastrup Kommune har besøgt Billund Skole og International School Billund, som har erfaringer med opbygning af læringsrum på denne måde. 

Delegationen fik levende billeder af en skole, hvor lærere og pædagoger samarbejder om at støtte eleverne i deres projektarbejde, hvor eleverne har større indflydelse på læringsprocesserne og er langt mere engagerede, og hvor fagene integreres på tværs i projektarbejdet.

Sjovt at prøve

Og helt konkret var der positiv feedback på oplevelserne af, hvordan elementer fra LEGO Education kan bruges i undervisningen – fra overraskelse over, at LEGO-materialer kan bruges i de humanistiske fag, til bemærkningen: ”Det kunne allerede nu være sjovt at prøve at implementere LEGO i undervisningen”. Det vil snart ske: De nye faciliteter etableres i løbet af foråret. 

Processen med udviklingen af fremtidens folkeskole indebærer også, at Hedehusene Skole og Charlotteskolen i det kommende skoleår tilrettelægger to perioder af 14 dage, hvor al undervisning får karakter af tværfagligt projektarbejde.

Desuden iværksættes kompetenceudvikling for medarbejderne, så alle bliver rustet til fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

Kontakt os

Skole- og PPR-center
Telefon: 43 59 10 00
email: spc@htk.dk

 
Tilgængelighedserklæring