Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Fremtidens skole Børne- og Kulturhus

Børne- og Kulturhus

Byrådet har besluttet, at der skal bygges et nyt Børne- og Kulturhus med daginstitution, skole og kulturtilbud. Børne- og Kulturhuset skal understøtte og videreudvikle Byrådets vision om et kulturkvarter.

Vision

Børne- og Kulturhuset skal være et sted, hvor alle føler sig velkommen, hele døgnet og hele året. Huset skal virke hjemligt og uformelt, det skal være et lokalt samlingspunkt for beboerne i nærområdet samtidig med, at det kan tiltrække beboere fra resten af kommunen. Børne- og Kulturhuset skal inspirere til at søge viden, lære og skabe noget sammen med andre. Det skal være et sted for kulturoplevelser – og et sted for iværksætteri og samarbejde. Kulturskolerne, foreninger i nærområdet og andre relevante aktører i kommunen skal gives rum til at etablere tværgående oplevelser og funktioner i huset og etablere nye kulturelle fællesskaber på tværs af fag, alder, køn, etnicitet osv.

Børne- og Kulturhuset udgør rammen om fremtidens læringshus. Et hus, hvor børn og unge leger, bygger, ideudvikler og bruger deres naturlige nysgerrighed og skabertrang til at udvikle og lære. Her er de såkaldte ’21. århundredes kompetencer’ i fokus og der arbejdes i tværfaglige og virkelighedsnære forløb, så børn og unge, uanset forudsætninger, klædes på til at deltage aktivt i det samfund, som de er en del af.

Børne- og Kulturhuset er også et knudepunkt for kulturbyen, det foretrukne mødested for børnefamilier i Høje-Taastrup Kommune. Her er kulturtilbud, åbne værksteder og events, hvor børnefamilier kan møde hinanden, lege og spise i et miljø der er tænkt for, med og af børn. Deltagerkultur, medbestemmelse og samarbejder med omkringliggende foreninger og institutioner, herunder Taastrup Teater, er grundpillerne i kulturbyen. 

To skoler bliver til én

Selsmoseskolen og Gadehaveskolen sammenlægges som ny skole fordelt på to matrikler. Så elever fra Selsmoseskolen skal gå på Gadehaveskolen efter 6. klasse, mens der på Gadehaveskolen vil være et særligt fokus på udskoling og på at sikre den videre vej i ungdomsuddannelse.

Børne- og Kulturhuset skal – i tæt samarbejde med ’Gadehavematriklen’ - omsættes til en projektbaseret skole og daginstitution, med afsæt i kreativitet og science, hvor læring og udvikling kobles i tværfaglige og virkelighedsnære forløb. Det vil være en læringsinstitution, der emmer af innovation, og som minder mere om et designlaboratorium end en traditionel institution og skole.

Børnenes stemmer tæller

I forbindelse med Høje-Taastrup Kommunes afholdelse af arrangementet Demokrati i børnehøjde i december 2016 blev børn fra kommunens børnehaver spurgt: Hvordan ser din drømme-skole ud?

Børnene blev bedt om at tegne deres drømmeskole - nedenfor ses et af de udvalgte tegninger:

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

Kontakt os

Skole- og PPR-center
Telefon: 43 59 10 00
email: spc@htk.dk

 
Tilgængelighedserklæring