Skip til hoved indholdet
    Hjem Links Konference: Fremtidens skole

Konference: Fremtidens skole

700 fik en forrygende start på skoleåret, da praktiske pointer og store visioner blev videregivet på konferencen Fremtidens skole - i praksis.

Fremtidens skole – i praksis

Det var overskriften på Høje-Taastrup Kommunes store konference, som i august 2017 blev afholdt for samtlige medarbejdere på kommunes skoler. Konferencen var startskud til dialog om, hvordan vi i Fremtidens skole gør tingene i det daglige.

Formålet var, at alle deltagere fik inspiration til sin egen skolepraksis. Fx. hvordan vi tilrettelægger undervisning, der i endnu højere grad vægter kreativitet, kritisk tænkning, samarbejde og kommunikation.

Inspiration fra High Tech High og danske eksempler

Et af dagens mange spændende indslag kom fra Larry Rosenstock, der er leder af de vidt berømmede High Tech High-skoler i Californien. Her arbejder de med en helt ny skoletype, som i høj grad er inspiration for Læringshus Nærheden.

Konferencen bød på 10 workshops med repræsentanter fra danske skoler og eksperter, som har eksperimenteret med udviklingen af nye undervisnings- og læringsformer. Fx foreningen Coding Pirates, Sengeløse Skole, Kjellerup Skole, Øster Farimagsgade Skole, Autens, Teknologisk Institut, Københavns Professionshøjskole og LEGO Education.

08:00 Velkomst Velkomst ved borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune

08:10 Hvad er digital uddannelse og dannelse?
Oplæg ved professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet

09:00 Workshops og visning af filmen Most Likely To Succeed
Deltagelse i den tilmeldte workshop

10:30 Kreativ Læring
Oplæg ved Director of Educational Content, Søren Thomsen, LEGO Education

11:00 High Tech High
Key Note C.E.O., Larry Rosenstock, High Tech High

12:00 Frokost

13:00 Workshops og visning af filmen Most Likely To Succeed
Deltagelse i den tilmeldte workshop

14:15 Pause med kaffe, te og frugt

14:45 Workshops og visning af filmen Most Likely To Succeed
Deltagelse i den tilmeldte workshop

16:00 Afslutning og tak for i dag
Afrunding af dagen ved borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune

Hvad er digital uddannelse og dannelse?

Ole Sejer Iversen 
Professor ved Aarhus Universitet 

IT er ikke et tilvalg i vores børn og unges fremtidige arbejds- og privatliv. Det er et grundvilkår. Derfor er IT også et grundvilkår i fremtidens folkeskole.

Men folkeskolen skal ikke uddanne alle børn til en fremtidig karriere som ingeniører og programmører for at ruste Danmark i den globale konkurrence. Det vil være alt for uambitiøst. Vi skal derimod uddanne alle danske børn og unge til at agere kompetent i en verden med øget digitalisering og automatisering, hvor IT ikke kun er noget, vi bruger, men et materiale, vi bygger fremtiden med.''

Læs mere om hans syn på folkeskolens brug af IT

 

Changing the Subject

Larry Rosenstock 
CEO and co-founder, High Tech High

What should students learn in the 21st century? At first glance, this question divides into two: what should students know, and what should they be able to do? But there’s more at issue than knowledge and skills. For the innovation economy, dispositions come into play: readiness to collaborate, attention to multiple perspectives, initiative, persistence, and curiosity. While the content of any learning experience is important, the particular content is irrelevant. What really matters is how students react to it, shape it, or apply it. The purpose of learning in this century is not simply to recite inert knowledge, but, rather, to transform it. It is time to change the subject. 

Larry will discuss the history and purpose of education and share his experience in creating the High Tech High group of schools.

As we look forward in the 21st century, it can be instructive to look back. In “The Rhythmic Claims of Freedom and Discipline,” first published in 1922, Alfred North Whitehead cautioned against the mere teaching of subjects for “inert knowledge.”

Se Larry Rosenstocks oplæg  og undersøg, hvordan læring foregår på High Tech High.

 

Fremtidens kreative problemløsere

Søren Thomsen 
Director of Educational Content i Lego Education

Søren Thomsen sætter fokus på de kompetencer, som fremtidens arbejdsmarked vil efterspørge. Når 60 procent af alle skolebørn får et job, der ikke findes i dag, bør der ske bevægelser i den måde, som vi uddanner vores børn på. Samspillet mellem leg, læring og entreprenørskab er et afgørende fokus, når børn og unge skal rustes til fremtiden. Vor tids elever er morgendagens kreative problemløsere.

Børn skal støttes til at udvikle sig til systematisk kreative, aktive og samarbejdsbevidste elever. Det bliver de blandt andet, når de lærer ved at kombinere logik og ræsonnement med leg og fantasi. Lærer ved at konstruere ting fra den virkelige verden og på den måde tilegner sig viden. Og når de føler ejerskab og tager ansvar, er proaktive og drives af egen vilje.

Hvordan forbereder vi bedst muligt børn og unge til livet i det 21. århundrede, og hvordan bør skolen tænkes ind, så undervisningen målrettes mod, at eleverne udvikler de kompetencer, der matcher det 21. århundredes krav?

Helt ekstraordinært kan vi denne dag vise filmen ”Most Likely To Succeed”, som muligvis er den bedste dokumentarfilm, der nogensinde er lavet om emnet ”skole”. Filmen følger eleverne, forældre og lærere gennem en uortodoks skoleoplevelse.

Filmen giver et helt unikt indblik i, hvordan skolen High Tech High fra Californien underviser udfra ”21st Century Skills” som de sidste par år har præget diskursen og skoleudviklingen både i USA og mange Europæiske lande.

Filmen er vist over 1.500 gange det sidste år, og har medvirket til at skabe en nødvendig og meningsfuld debat, om hvilke forandringer på skoleområdet som er nødvendige at foretage.

Bemærkelsesværdige statistikker

  • 65% af nutidens skolebørn vil ende i et job, der endnu ikke er opfundet
  • ”Millennials” vil i løbet af deres arbejdsliv have 15-20 jobs.
  • The World Economic Forum har forudsagt, at kreativitet bliver én af de tre færdigheder som vil blive efterspurgt fra 2020

Nøglefakta om HIGH TECH HIGH

  • High Tech Highs 13 skoler har ca. 5000 studerende (63% er studerende af anden entnisk herkomst, og 42% er indstillet til gratis eller reduceret frokost)
  • Studerende optages via et postnummerbaseret lotteri
  • 96% af HTH-kandidater går videre til college (gymnasium), 66% til fireårige uddannelser
  • 86% af HTH kandidater i gang med college eller har eksamen fra college (den nationale sats er omkring 59%)
  • Over 35% af HTH kandidater er første generations universitetsstuderende.

Erfaring og forskning viser, at folkeskolerne skal dyrke forskellige læringsstile, og være parate til at afprøve effektfulde metoder til at sikre den enkelte elevs læring. Samtidig efterspørger erhvervslivet i stigende grad kloge hænder, der kan kode en computer, udtænke og bygge en maskine, eller skabe et design til en prototype.

I workshoppen vil vi sætte fokus på design af projektforløb - så lærere og pædagoger kommer helt rundt om projektforløbets mange faser og vinkler. Vi tager udgangspunkt i designprocesser, som vi bruger i vores FabLab på Teknologisk Institut. Vi deltager med 4 læringskonsulenter, der har erfaring fra et stort efteruddannelsesprojekt i Albertslund Kommune.

Workshoppen vil henvender sig primært til folkeskolelærere og pædagoger, der underviser i udskolingens 7.-10. klassetrin.

Instituttet udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv.

Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer. Instituttet samarbejder med eksisterende og nye virksomheder enkeltvis og i grupper om teknologisk og ledelsesmæssig fornyelse og effektivisering, såvel bredt som på avancerede områder.

Således deltager Instituttet i samfundsnyttige udviklingsprojekter i et tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i både Danmark og i udlandet. Derudover gennemfører Teknologisk Institut rådgivnings- og standardiseringsaktiviteter, som bidrager til en dynamisk og harmonisk samfundsudvikling. Endelig medvirker Instituttet til at styrke den danske arbejdsstyrkes kompetencer i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og gennem egen kursus-, certificerings- og foredragsvirksomhed.

Kom og bliv udfordret af studerende fra Metropol samt eksperter i kodning. Prøv hvordan vores tilgang til læring og eksperimentering virker - og bliv inspireret til hvordan du selv kan bruge nogle af metoderne i din egen undervisning.

Coding Pirates er en økonomisk uafhængig, non-profit og samfundsengageret forening, der udviser socialt ansvar og engagement gennem oprettelsen af understøttende teknologi-miljøer og -netværk. Her kan it-kreative børn, unge og frivillige designe, konstruere og kode sammen i en åben og demokratisk forening, der inviterer alle til at være deltagende medskabere. Coding Pirates har en aktiv hovedbestyrelse, lokalforeninger og afdelinger, der arbejder for at implementere manifestets mission, vision og værdier.

Coding Pirates er opbyggelsen af forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft, som sigter mod udviklingen af børns teknologiske vovemod. Dette sker gennem udbredelsen af teknologiske lege-, lære-, og væresteder for børn, unge og frivillige på tværs af alder, køn, kultur og evner. Coding Pirates inviterer til børn, unges og frivilliges engagement og myndiggørelse i teknologiske fællesskaber. Coding Pirates ønsker en tilgang til teknologier der fremelsker dannelse og reflekteret tænkning i de kreative felter mellem forskning, uddannelse, erhvervsliv, entreprenørskab, kultur og samfund.

’Hands on’ læring - nye veje til at eksperimentere, udvikle og samarbejde

Vi skal udstyre vores elever med den nødvendige viden til at udvikle færdigheder, der understøtter innovation og kreativitet. LEGO® Education hjælper med at gøre abstrakte koncepter håndgribelige ved at tage undervisning ud af lærebøgerne og i stedet lægge dem i hænderne på eleverne. Vi skaber en bedre forståelse af STEM-emner (Science, Technology, Engineering, Math) og udvikler samtidig det 21. århundredes kompetencer.

I denne workshop vil vi give dig en indsigt i LEGO Educations læringsfilosofi og legende tilgang til læring. Vi vil gøre dette gennem ”hands-on” aktiviteter, der fremmer kompetencer som entreprenørskab og innovation.

Significant Learning Experience - Jean Kluver, Dean, High Tech Elementary Explorer, and Larry Rosenstock, CEO and co-founder, High Tech High.

What characterizes a learning experience that lasts and has impact inside or outside school? Join a discussion on how this translates to how we design learning in our schools for our students, and explore a range of High Tech High projects and how they relate to significant learning.

På workshoppen vil du møde lærere og elever fra såvel indskoling, mellemtrin og udskoling. Du vil opleve, hvordan du kan bruge simpel programmering og udvikling af simple robotter i indskolingen.

Du vil ligeledes opleve, hvordan du på mellemtrin og udskoling kan benytte programmering, så du kan få en drone til at flyve en bestemt rute. Du kommer til at se, at det hele ikke er så svært; men at meget kan lade sig gøre, når elevernes lyst og ideer bliver brugt seriøst.

Sengeløse Skole er beliggende i Sengeløse i Høje-Taastrup Kommune seks kilometer nord for Høje-Taastrup Station.

Vi er en tosporet skole fra børnehaveklasse til 9. klasse. Vi har i år 402 elever fordelt på 19 klasser, hvilket giver en gennemsnitlig klassekvotient på 21,2.

Endvidere rummer skolen en specialrække, Afdeling Øtoften, der er Høje-Taastrup Kommunes heldagstilbud for elever med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Udover undervisning tilbyder Øtoften eleverne en række fritidsaktiviteter. Øtoften er normeret til 24 elever.

Skolen har deltaget i flere større og mindre projekter med forskerdeltagelse og har via et målrettet arbejde med IT skabt store faglige resultater, der eksempelvis har inspireret det japanske undervisningsministerium.

21st Century Learning Design i praksis - erfaringer fra udskolingen v/lærer Mette Hauch med elever

Med udgangspunkt i udskolingen, vil Mette Hauch, tidligere lærer på Hellerup skole, gennemgå 21st Century Learning Design og fortælle om hvordan det kan se ud i praksis.

Med sig har hun Emma Bock og Ida Raben, to tidligere elever, der vil fortælle om 21st CLD i elevperspektiv.

For Mette, Emma og Ida handler det altid om at komme så tæt på praksis og hverdagen som muligt, så medbring eventuelt et læringsforløb, så workshoppen kan blive konkret for jer!

Udgangspunktet og definitionen på 21st century laerning design er de rubrics/nøgler, der kan ses på 21skills.dk.

En skole der giver mening for eleverne - erfaringer fra mellemtrinnet v/ Lise Lotte Dagger.

Lise Lotte Dagger har i 15 år arbejdet på Skovshoved Skole i et team på mellemtrinnet, som har forsøgt at lave skole på deres egen måde. Alt for mange elever var umotiverede og kunne ikke se meningen med at gå i skole. Efter et studiebesøg i Norge, valgte teamet at starte forfra. Og overskriften blev at lave skole, som giver mening for eleverne.

Siden har teamet arbejdet med real-life projekter, innovation og entreprenørskab, elev-elev undervisning, feedback, partnerskaber m.m.

Lise Lotte er nu ansat på en privatskole som lærer og forandringsleder. Hun skal være med til at ændre skolen fra en traditionel privatskole til en personaliseret skole, som arbejder med entreprenørskab via kunst, kreativitet og innovation. Målet er at lave verdens bedste skole - intet mindre!

I vil blive præsenteret for en måde at tænke skole og planlægge undervisning på, som ikke ses mange steder. Og så vil I få mulighed for selv at afprøve en model for arbejdet med innovation og entreprenørskab i skolen.

Læring i det 21. århundrede i praksis - erfaringer fra indskolingen v/ lærer Josefine Jack Eiby.

Hør, hvordan Josefine i sit arbejde i indskolingen har skabt en elevledet undervisning med fokus på det 21. århundredes kompetencer.

Kom og udvikl dit pædagogiske og didaktiske arbejde og bliv klar til et skoleår, hvor eleverne dyrker både kollaboration og innovation.

Målet er at udfordre "plejer" og tænke nye veje, som både kan øge læringsglæden og gøre teamets arbejde om klassen mere inspirerende.

Du får alle hendes erfaringer med at konkretisere arbejdet med at udvikle elevernes kompetencer.

Josefine har udviklet KARMA-modellem, som står for: kollaboration, ansvar, refleksion, motivation og aktivitet.

Du går fra workshoppen med et billede af din rolle og vision som lærer.

Om oplægsholderen

Josefine Jack Eiby er lærer i indskoling og mellemtrin på Øster Farimagsgades Skole og blogger om sin undervisning på edu21.dk. Hun fik med sin klasse tildelt undervisningsmiljøprisen 2016.

Det 21. århundredes kompetencer i praksis

Med afsæt i praksiserfaringer og ressourcesitet www.21skills.dk stiller oplægsholderne skarpt på begrebet det 21. århundredes kompetencer og giver eksempler på, hvordan fremtidens undervisning kan organiseres og planlægges.

UCC har etableret Future Classroom Lab, hvor visionen er at finde nye veje til at forstå og arbejde med teknologier i undervisningssammenhæng. Future Classroom Lab er en rugekasse for udvikling af lærerkompetencer for det 21. århundrede med lærerprocesser, hvor det at fejle, afprøve og "make" sig frem er afgørende.

Giv læring tilbage til børnene v/ Ane Vielandt Jensen.

Slip eleverne fri og se, hvad der sker

Pop-up butikken OAP – Omdannelse Af Plastik – blev i foråret åbnet på gågaden i Kjellerup. Butikken er åbnet af en gruppe elever fra 7. og 8. klasse på Kjellerup skole, som har valgt valgfaget Science & Design.

Byens borgere kan indlevere gammelt plastaffald og få et nyt produkt med hjem, som de mangler i deres hverdag. Plastaffaldet bliver granuleret, og modelleret i 3D- printere til helt nye ting. Gammelt ind – nyt ud.

Eleverne har fået ansvaret for butikken, og kommer til at arbejde med bæredygtighed, projektledelse, indretning og bygning af maskiner og kodning af 3D printere.

Vil du arbejde med bæredygtighed i undervisningen, med hands-on-genbrug af plastaffald, der omdannes til nye produkter, så skal du vælge denne workshop.

Med fokus på bæredygtighed og recycling, har eleverne på Kjellerup Skole åbnet en pop-up butik i lokalsamfundet,

Du skal på workshoppen arbejde med at designe nye produktforslag til projektet. Du arbejder hands-on med idegenerering, plastmodellering i bioplastik, produktfabrikation og får inspiration til at gøre recycling til dit eget projekt.

Om oplægsholderen

Ane Vielandt Jensen arbejder på Kjellerup Skole i udskolingen og er med til at drive Fablab på skolen. Derudover er hun uddannet som Fablab-pioner i Silkeborg Kommune.

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

Kontakt os

Skole- og PPR-center
Telefon: 43 59 10 00
email: spc@htk.dk

 
Tilgængelighedserklæring