Skip til hoved indholdet
    Hjem Links Konferencer og inspiration

Konferencer og inspiration

Faglighed i en innovativ projektbaseret skole d. 9. august 2021. Se herunder oplæg fra konferencen

Faglighed i en innovativ projektbaseret skole

9. august 2021

se herunder alle oplæg og workshops.

Beskrivelser og workshops fra dagen

En velfungerende gruppe er en gruppe, der formår at fokusere på opgaveløsningen såvel som gruppens trivsel. Derfor kan det være en god idé, at gruppen både forholder sig til, hvordan den skaber ny viden, god stemning og arbejdslyst. På workshoppen vil vi tage udgangspunkt i bogen “Det gode gruppearbejde”, hvor vi sætter fokus på, hvorfor eleverne skal lære at samarbejde og hvordan. Vi ser nærmere på læreren som didaktisk designer, facilitator og vejleder, og hvordan læreren rammesætter forløb med problembaseret læring. Derudover kigger vi nærmere på, hvordan læreren sikrer et udviklende gruppearbejde. Her præsenterer vi forskellige redskaber, der støtter eleverne i at udvikle deres samarbejdskompetencer.

 

Worshoppen faciliterer af:


Malene Arp
Videnspot


Morten Samsø Schmidt
Videnspot

 

Se workshoppen her:

 

 

Skolen på Herredsåsen har siden 2018 været LEAPS-skole og begynder på 4. og sidste implementeringsår i dette skoleår. Der undervises efter PBL-tilgange på alle årgange, hele skoleåret og som udgangspunkt i alle fag.

Vi vil præsentere konkrete eksempler på, hvordan vi systematisk og struktureret arbejder med planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb – PBL.

1. del af workshoppen bliver en visuel gennemgang af allerede afsluttet forløb fra 5. klasse samt video af elever, der fortæller om deres læring i forløbene.

2. del af workshoppen laver vi en projekttuning, hvor deltagerne bidrager aktivt. Rammesætningen sker ved hjælp af en protokol. Ud fra en konkret forløbsbeskrivelse, der er under udarbejdelse, skal det diskuteres, hvordan fagligheden i fagene kan sættes i fokus og sikres i projektet.

Afslutningsvis afsætter vi tid til spørgsmål, dialog, debat mm.

 

Til workshoppen medbringer deltagerne Fælles mål for egne fag og eget trin. Der tages i løbet af workshoppen udgangspunkt i disse, så de kan bringes i spil.

 

Workshoppen faciliterer af:
Rikke Sigmann Petersen
Lærer i dansk og fransk, samt læringsvejleder på PLC Skolen På Herredsåsen

Tine Slots
LEAPS-vejleder og lærer på mellemtrinnet Skolen På Herredsåsen

Hvordan laver man PBL-undervisning for alle elever, - også dem i udsatte positioner? 

Projektundervisningen har et rygte for at være rodet, flyvsk og ustruktureret, hvilket kan være en for stor udfordring for nogle elever. I denne workshop ser vi på, hvordan man kan strukturere undervisningen med tydelige opgaver, mål og skabeloner. På en måde så, eleverne bliver mere selvkørende, og der skabes mere overblik og ro.

Vi ser også på, hvordan man kan arbejde med udvikle et fælles sprog om de 21.århundredes kompetencer og i praksis reflektere og vurdere elevers færdigheder inden for de 4 k’er.

På baggrund af praksisforløb introduceres du til en didaktisk og pædagogisk ramme, som kan anvendes direkte i din planlægning, gennemførelse og evaluering af PBL-forløb.

 

Workshoppen faciliteres af:

Christoffer Cold-Ravnkilde
Afdelingsleder Læringshuset 


Søren Peter Dalby Andersen
KlimaZirkus

Se workshoppen her:

 

What does assessment look like in Project Based Learning?  

Who is at the centre of assessment? In project-based learning we have the opportunity to uses assessment and learning goals as a tool to engage students even more deeply in their learning.  In this workshop participants will explore student centred assessment – an approach to assessment that emphasises the importance of actively engaging students in the understanding, setting, and reflecting on their progress towards learning goals. Starting with specific learning goals we will examine how those learning goals can be assessed, both formatively and summatively, throughout the project. This will include using the product itself as a way to assess learning as well as various forms of feedback, student portfolios of work and other assessment techniques well suited and tested in project based learning environments. 

Workshoppen bliver faciliteret af

Bryan Harms

ImagineIf

Se workshoppen her:

 

 

 

På baggrund af praksisforløb introduceres du til en didaktisk og pædagogisk ramme, som kan anvendes direkte i din planlægning, gennemførelse og evaluering af PBL-forløb.

Workshoppen har fokus på:

  • Praksisnær didaktik og konkrete eksempler på diverse PBL-forløb, som du kan inddrage i din egen undervisning.
  • Samspillet mellem pædagogerne og lærerne i PBL-forløb

Yderligere gennemføres øvelsen ”Min barndomspassion”. Formålet med øvelsen er at vi på baggrund af jeres barndomspassion undersøger mulighederne for at lave et projekt ud fra den passion.

I den forbindelse skal du medbringe et objekt som minder dig om din barnsdomspassion – det kan også være et barndomsminde.

Deltager du i workshoppen får dit team bogen ” ”Projektbaseret læring og innovation i en åben skole”.

Du kan finde inspiration Her

 

Workshoppen faciliteres af:

 

Anne Katrine Blond 


Søren Peter Dalby Andersen
KlimaZirkus

 

Se workshoppen her:

 

I denne workshop har vi fokus på, hvorfor det kan være godt at søge samarbejde med eksterne partnere fra erhvervslivet - især virksomheder - i forbindelse med projektarbejdet. Du vil høre, hvad virksomhederne tænker om skolesamarbejde, og hvordan I kan opbygge det gode samarbejde i forskellige grader af forpligtigelse fra få kontakter/aftaler til mere integreret samarbejde.

Vi  beskriver og præsenterer forskellige eksempler på virksomheder og deres tilbud til skoler og i workshoppen arbejder I med at se på muligheder for projekter, som indrager en af de præsenterede virksomheder. Hvilke problemstillinger kan opstå og hvilke fagligheder bør indgå.

Workshoppen køres af Naturvidenskabernes Hus, så casene har mest vægt på naturfagligt baserede virksomheder herunder et par helt lokale.

Workshoppen faciliteres blandt andet af:

 

Thorkild Pedersen
Naturvidenskabernes Hus

 

Se workshoppen her:

 

 

Denne workshop har til formål at give et indblik i hvordan projektbaserede læringsforløb kan indgå som metode og en naturlig del af den almene undervisning, hvor projektet kan finde sted i klassernes almene faglektioner i deres normale skema med virkelighedsnære problemstillinger som eleverne er med til at forme. Kort sagt arbejdes der i denne workshop med hvordan læringsportalerne og bogsystemerne kommunen har indkøbt, kan hackes og omdannes til egne projektbaserede læringsforløb med udgangspunkt i FIRE-modellen.

Fra egen praksis tager vi et blik på mine elevers projektbaserede læringsforløb “Skab den bedste tilbagekomst til Mølleholmskolen”, hvor eleverne havde fokus på spiludvikling af matematiske brætspil med anvendelse af digitale- og analoge MakerSpace teknologier og arbejdet med loops. I workshoppen lægges der særligt vægt på, at I får muligheden for at arbejde videre med jeres årsplaner uagtet af fag. Vi dykker ned i nogle af forløbene og arbejder med at vinkle dem i en mere projektbaseret retning med få og simple greb, hvor vi har fagenes forskellige fagligheder i fokus.

Workshoppen afholdes af:

Christoffer Lindved Dithmer

Lærer og teknologi- og innovationsvejleder Mølleholm Skole

 

Se workshoppen her:

 

 

Denne workshop har til formål at give et indblik i hvordan projektbaserede læringsforløb kan indgå som metode og en naturlig del af den almene undervisning, hvor projektet kan finde sted i klassernes almene faglektioner i deres normale skema med virkelighedsnære problemstillinger som eleverne er med til at forme. Kort sagt arbejdes der i denne workshop med hvordan læringsportalerne og bogsystemerne kommunen har indkøbt, kan hackes og omdannes til egne projektbaserede læringsforløb med udgangspunkt i FIRE-modellen.

Fra egen praksis tager vi et blik på mine elevers projektbaserede læringsforløb “Skab den bedste tilbagekomst til Mølleholmskolen”, hvor eleverne havde fokus på spiludvikling af matematiske brætspil med anvendelse af digitale- og analoge MakerSpace teknologier og arbejdet med loops. I workshoppen lægges der særligt vægt på, at I får muligheden for at arbejde videre med jeres årsplaner uagtet af fag. Vi dykker ned i nogle af forløbene og arbejder med at vinkle dem i en mere projektbaseret retning med få og simple greb, hvor vi har fagenes forskellige fagligheder i fokus.

Workshoppen afholdes af:

Christoffer Lindved Dithmer

Lærer og teknologi- og innovationsvejleder Mølleholm Skole

 

Se workshoppen her:

 

 

I denne workshop får du indblik i, hvordan du kan udvikle dine elevers faglige og sociale kompetencer ved gennemgående at gøre brug af et digitalt værktøj eksemplificeret ved spiludviklingsværktøjet Crey. Vi sætter fokus på at vurdere Crey som læremiddel og ser på, hvordan det kan kobles til især Dansk og Teknologiforståelse. I projektet indgik også, hvordan elevernes kropslighed kunne omsættes til spil i Crey. I workshoppen arbejder vi med at inspirere til projektarbejde, der giver rum for mere kropslig, teknologisk og fantasifuld udfoldelse. Derudover er der fokus på, hvordan du kan skabe et projekt, der styrker dine elevers gruppedynamik og samskabelsesevner, samtidig med at faglige læringselementer/mål indgår.   Du får redskaber og hands on erfaringer med til at starte dit eget forløb, hvor vi både drøfter proces, produkter og evalueringsformer. 

Workshoppen bliver faciliteret af:

André Chercka, Lærer Hedehusenes Skole 

Rebecca Gjellerup Flösser Scheel, 21Steam

Se den her:

 

4 K’er (21.århundreders kompetencer) 

 

Som en del af evalueringen af Fremtidens Skole har konsulentvirksomheden Pluss sammen med lærere, ledere, elever og forskere udviklet en første prototype for en taksonomi for de fire K’er: Kreativitet, Kritisk Tænkning, Kommunikation og Kollaboration.

Ønsket med taksonomien er, at den kan give et fælles sprog for de fire K’er og bruges som et pædagogisk/didaktisk værktøj i forberedelsen og evalueringen af projektforløb. Fx som et dialogværktøj i teamet omkring et projektforløb og sammen med eleverne.

Til workshoppen præsenterer Pluss taksonomien og eksempler på, hvordan den konkret kan bruges. Derudover vil I som workshopdeltagere komme til at arbejde hands-on med, hvordan I vil kunne bruge taksonomien i jeres eget arbejde.

 

Louise Greve Boamah, Lærer Borgerskolen

Mathilde Jakobsen, Lærer Borgerskolen

Nikolai Weissert, Pluss

 

Se workshoppen her

 

 

 

Første projektforløb?

 

På workshoppen arbejder vi med FIRE-modellens faser og de grundlæggende tanker bag projektbaseret læring. Hvordan kan FIRE-modellen hjælpe med at stilladsere projektforløb, så det bliver overskueligt for elever og lærere? Og hvilken indflydelse har projektbaseret læring på årsplanlægningen? Formålet med workshoppen er, at deltagerne får et overblik over de forskellige værktøjer, hvad enten man har brug for en genopfriskning eller er helt ny i kommunen. Derudover ser vi på mulighederne for at arbejde med fremtidens kompetencer i projektforløbene. Til slut handler det om den fælles planlægning i teamet, hvor vi har en god og overskuelig model, som sikrer, at alle kan følge med i planlægningen og lade sig inspirere. I får en plakat med FIRE-modellens faser, som I kan hænge op i teamrummet.

Peter Frederiksen Praksiskonsulent, Autens,

Lene Jensby Lange Autens

Se workshoppen her

 

 

Forestil dig det skarpeste fra videnskabens verden mikset med intuitive og empatiske superkræfter og et ordentligt vognlæs humor. Så har du den form Anne blev skabt i.

Hvordan ruster vi vores børn til fremtidens samfund? Spillereglerne ændrer sig. Livet bliver længere. Og stillesiddende kontorarbejde, kan vi snart skyde en hvid pind efter.Den gode nyhed er, at - hvis fremtiden er en chokoladekage - så har vi alle ingredienserne. Men vi skal selv tage ansvar og få fingrene i dejen. Der er mange måder at få succes på, og der er brug for alle - men det vi kan og måden vi tænker på, den skal vi kunne opdatere og udvikle hele livet igennem. I fremtiden er individ og fællesskab ikke hinandens modsætninger - de er hinandens forudsætninger. Det betyder også at ingen får succes alene (og hvis de gjorde ville det være kedeligt ;)Du vinder, når de andre også vinder! Men kun hvis du får vakt din fremtidssans!Med Fremtidssans i hånden kan du ikke bare navigere i fremtiden. Du kan også selv designe spillereglerne. Fremtiden vil ikke længere ramme dig i nakken, for du bliver futuristen, der kan ændre spillets regler og skabe en bedre verden for andre. Kom og oplev Anne Skares forrygende foredrag om den verden vores unge mennesker skal ud i efter skolen - og hvorfor vi ikke bare skal have hjernen, men også sjælen og kroppen med.  

Oplægsholder:

Anne Skare
 
Se oplægget her:

 

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

Kontakt os

Skole- og PPR-center
Telefon: 43 59 10 00
email: spc@htk.dk

 
Tilgængelighedserklæring