Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Fremtidens skole Åben skole

Åben skole

Fremtidens skole er en åben skole, hvor virksomheder, organisationer, kultur- og fritidsinstitutioner inviteres til at samarbejde om autentiske innovative læringsforløb.

Åben Skole handler om faglighed i virkeligheden

I en åben skole bliver elevernes faglige forståelse og motivation styrket, fordi de møder virkelighedens fagfolk; deres viden, erfaringer og reelle problemstillinger. I tre korte sætninger handler åben skole om:

  • Motivation:At bruge virkelige problemstillinger og rollemodeller til at vække elevernes nysgerrighed, handlekraft og lyst til at lære.

  • Viden: At koble teori og praksis sammen gennem autentiske læringsforløb.

  • Innovation: At arbejde idéudviklende med en målgruppe eller en kunde.

Kom med spændende problemstillinger og ny viden

I Høje Taastrup Kommune ønsker vi, at åben skole samarbejdet bliver en integreret del af de læringsforløb, som Fremtidens skole er i fuld gang med at udvikle. Derfor fokuserer vi i øjeblikket på at etablere to typer af åben skole samarbejde:

Udordre eleverne med et problem

For virksomheder, organisationer, kultur- og fritidsinstitutioner, der har en konkret problemstilling eller et innovationsønske de skal have løst. Eleverne inviteres til at komme med løsningsforslag og får samtidig indblik i problemstillers faglighed, organisation og produkt/ydelse.

Del viden og vær rollemodel for eleverne

For virksomheder, organisationer, kultur- og fritidsinstitutioner, der stiller deres viden til rådighed for elevernes egne problemstillinger. Enten gennem et besøg, oplæg, mail eller telefonisk kontakt.

Det er så enkelt at gøre en forskel

Det er vores erfaring, at eleverne bliver bedre til at stille spørgsmål, gribe om problemstillinger og finde på løsningsforslag, når de møder rollemodeller og stærke fagpersoner fra det omkringliggende samfund. Derfor hører vi gerne fra dig, hvis du enten har en problemstilling og/eller kan koble skolens teori til praksis. 

Nye samarbejder indledes altid med en klar forventningsafstemning, hvor muligheder, krav, rammer og det videre forløb aftale nærmere. 

Kontakt gerne en af vores skolekonsulenter, hvis du har spørgsmål, forslag eller vil vide mere om muligheder for åben skole samarbejder. Eller kontakt konsulent i Naturlæring Thomas Gyalokay ThomasGy@htk.dk.

Hvordan kan vi hjælpe politiet med at lave en kampagne om trafiksikkerhed, som både børn og voksne lytter til?

Den opgave fik 48 nysgerrige og spændte 2. års elever af politibetjent Henrik Jensen, fra Nærpolitiet. Det autentiske møde med politibetjenten blev et motiverende startskud til et læringsforløb om trafiksikkerhed i Hedehusene.

Det 5 uger lange læringsforløb tog også hul på den nye pædagogiske læringsform, som bliver hverdag i Læringshus Nærheden, som åbner i 2021. Læs her om læringsforløbet:

Meningsfuld læring - skolebørn hjælper politiet

”Vi har brug for jeres hjælp” siger politibetjent Henrik Jensen fra Nærpolitiet da han står overfor eleverne på 2. årgang på Hedehusene Skole. ”I skal hjælpe os med at få børn og unge i Hedehusene til at køre mere trafiksikkert på cykel. Er det en opgave I vil hjælpe os med at løse?”

Det vil de 48 nysgerrige og spændte elever fra 2. årgang gerne. I dag starter de et læringsforløb, som skal løbe over de næste 5 uger. Et læringsforløb, der tager hul på den nye pædagogiske læringsform, som bliver hverdagen i Læringshus Nærheden, hvor eleverne sammen med alle deres kammerater fra Hedehusene Skole og Charlotteskolen skal flytte ind til august 2021.

Som i resten af de innovative læringsforløb, der arbejdes med på både Hedehusene Skole og Charlotteskolen, handler den nye pædagogik om at skabe noget nyt, der skal bruges i virkeligheden – af nogle aktører ude fra det virkelige liv, som ikke bare er læreren eller ens klassekammerater. Det er grundtanken i de innovative læringsforløb – eller det man kalder Design Thinking i mange store og små virksomheder ude i ”det virkelige liv”. Eleverne ender med at producere forskellige nye kampagner på film, på hjemmesider, blogs og andre sociale medier, på nye apps til telefoner og i mere ”old-school” foldere. Og sikker også på nogle platforme, vi slet ikke kan forestille os inden projektet starter. 

”Eleverne er tit meget mere kreative og idérige end os. Det skal vi dyrke og udvikle, for det er jo det, vi skal leve af i fremtiden i et land som Danmark”, siger lærer Niels Bune, som er lærer i 2. klasse og en af de hovedansvarlige lærere i læringsforløbet. Udover færdselspolitiet er også dansk Cyklistforbund interesseret i de nye – innovative – kampagneprodukter, som eleverne skal kreere og producere.

Eleverne skal først klædes på med en masse viden fra mange forskellige fag; Matematiske udregninger af afstande, stier og veje. Beskrivelser og fortællinger om trafik, som både skal læses, skrives og formidles på forskellige medier, som er en del af danskfaget. De skal kikke på trafikken i London og lære de engelske trafikskilte at kende – og hvem ved, måske kommer der en engelsk app eller film ud af det. Desuden skal de arbejde med udformning af skilte og andre produkter i billedkunst - og i fritiden i SFO, for dem, der ikke kan stoppe det spændende arbejde.

”Trafikaktiviteterne bliver en del af eftermiddagstilbuddet i de næste 5 uger”, siger pædagog Lars Jensen fra SFO’en, som arbejde tæt sammen med lærerne på 2. årgang om læringsforløbet. ”Både erfaringen og forskningen peger på, at der er langt større motivation for læring, når det man skal lære noget om, skal bruges til noget i det virkelige liv”, siger Dorthe Junge skoleleder af Læringshus Nærheden, den nye skole i Nærheden, som åbner til august 2021.

”Derfor er eleverne meget mere motiverede for at få ny viden, for at opsøge ny viden og for at skabe og udvikle de bedst mulige produkter, som svar på den udfordring, de er blevet stillet, når det skal bruges i virkeligheden. Det gælder uanset om samarbejdspartneren ude i det virkelige liv er det lokale færdselspoliti, kunstforeningen i Hedehuset eller en lille skole i Grønland, som har brug for dansk- og matematikspil”, slutter Dorthe Junge.

Den nye pædagogik og de innovative læringsforløb er godt i gang og skal fortsat implementeres på Hedehusene Skole og på Charlotteskolen i løbet af de næste år så alle er klar til at træde ind over tærsklen til nye bygning i Nærheden, når dørene slås op i 2021.

Se mere om den nye skole, Læringshus i Nærheden 

Forskningens Døgn og GEW er to forskellige netværk af private og offentlige aktører, som hvert år deler deres forskning, faglighed, erfaringer med entreprenørskab og iværksætteri. Gennem foredrag og events kan skolerne få viden om nye fagområder fra virkelighedens fagfolk.

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

Kontakt os

Skole- og PPR-center
Telefon: 43 59 10 00
email: spc@htk.dk

 
Tilgængelighedserklæring