Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Fremtidens skole Læringsrum

Læringsrum

I Fremtiden skole fokuserer vi på, hvordan skolens læringsmiljø inspirerer og understøtter elevernes trivsel og kreative arbejde i eksperimenterende og tværfaglige læringsforløb. Derfor kigger vi på, hvordan klasserum kan indrettes til flere forskellige funktioner.

Rummet omkring eleverne er 'det tredje læringsrum' 

En inspirererende skole består ikke kun af ens indrettede klasselokaler men af mange forskelligartede rum, der gennem indretningen peger på de fag og læringsdidaktikker som udfoldes i undervisningen.

Skolens forskellige rum kan med andre ord indrettes bevidst, så de inspirerer og motiverer eleverne til enten at gå på opdagelse, eksperimentere, finde fordybelse eller diskutere forskellige perspektiver.

To af kommunens skoler, Mølleholmskolen og Fløng skole, har sammen med konsulentfirmaet Autens, afholdt Learning Space Design workshops om fremtidens læringsmiljøer. Her arbejdede både lærere, pædagoger og elever sammen om at:

 • Afklare grundlæggende værdier for skolens læringsmiljøer
 • Afklare hvilke læringsmiljøer, der bedst understøtter undervisningen
 • Udarbejde prototyper af nye læringsrum og fællesarealer

Ud fra nævnte workshop kom elever og det pædagogiske personale frem til, at fremtidige læringsmiljøer skal tilgodese:

 • Formidling, præsentation og samling
 • Natur, ro og ærlige materialer
 • Anvendelse af alle skolens kvadratmeter
 • Fleksibilitet og afveksling
 • Fordybelse, hyggelige nicher og rum i rum
 • Bevægelse og fysisk aktivitet
 • Kreativitet og udstilling

I denne video kan du høre Jimmi Jensen fra Mølleholmskolen fortælle, hvordan han gennem en nyindretning af klasserummet har skabt en anden arbejdsdynamik i klassen.

Den nye indretning har givet eleverne bedre muligheder for at koncentrere sig og plads til at rumme hinandens forskelligheder. Eleverne er - med deres egne ord - blevet bedre kammerater.

Design Lab Workshop var opdelt i forskellige faser, hvor der blev diskuteret og skabt modeller af fremtidens læringsmiljø.

Læs en uddybende forklaring af elever og det pædagogiske personales forslag til hvad et godt læringsmiljø skal indeholde i denne pjece fra Autens.

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

Kontakt os

Skole- og PPR-center
Telefon: 43 59 10 00
email: spc@htk.dk

 
Tilgængelighedserklæring