Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Fremtidens skole Fremtidens Skole - hvorfor og hvordan?

Fremtidens Skole - hvorfor og hvordan?

Folkeskolen er med til at ruste børn og unge til at være en aktiv del af et globaliseret og digitaliseret samfund.

 

 

 

Derfor er det vigtigt, at vores skoler og undervisning udvikler sig i takt med det omgivne samfund.

Fremtidens folkeskole bygger videre på al den gode undervisning, der allerede foregår. Vi udvikler skoler og undervisningsforløb, så eleverne i endnu højere grad får mulighed for at lege, bygge, løse problemer og bruge deres naturlige nysgerrighed og skabertrang i innovative, autentiske projektforløb

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at:

  • Flere elever får lyst til at lære endnu mere, fordi de oplever meningsfuld læring, der møder deres engagement og nysgerrighed.
  • Eleverne tilegner sig det 21. århundredes kompetencer - kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde.

Det er baggrunden for at alle skoler i kommunen arbejder projektbaseret i løbet af skoleåret. Her har eleverne mulighed for i en længere periode at fordybe sig i læring inden for et bestemt tema. Og de har mulighed for at øve sig i at samarbejde, kommunikation, ideudvikling og kreativitet. Læringshuset i Hedehusene er en nyåbnet projektbaseret skole i Hedehusene. Her foregår undervisningen inden for rammen af projektforløb i hele skoleåret. Skolens læringsrum er særlig designet til at arbejde fleksibelt i projekters forskellige faser.

Se mere om Læringshuset her: 

Hvis du er nysgerrig efter mere information eller har gode ideer eller projekter, som du har lyst til at dele, så skriv til projektleder for Fremtidens Skole, Mads Sode madss@htk.dk

 Read English Summary

 

Læs mere om:

Projektbaseret undervisning i antal lektioner svarende til minimum 10 uger

- Alle elever oplever undervisning i autentiske, innovative læringsforløb, med en høj grad af elevinvolvering og medbestemmelse, svarende til minimum 10 ugers årlig undervisning.
- Læringsforløbene er overvejende tværfaglige, men kan også være monofaglige (begge er repræsenteret over et skoleår) med tydelige læringsmål og struktureret efter en designmodel eller projektmodel.
- Læringsforløbene indtænker det 21. århundredes kompetencer (kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde), hvor der kan lægges vægt på udvalgte.
- For at sikre meningsfuldhed og motivation skal læringsforløbene være autentiske med virkelige problemstillinger, et produkt og en aftager. Læringsforløbene skal indeholde innovation eller ideudvikling.
- Teknologi indtænkes, der hvor det giver mening.
- Skolerne organiserer hverdagen, så den understøtter arbejdet i læringsforløb.

Hvis vi kigger i krystalkuglen, skal vores elever kunne tænke både logisk og kreativt. De skal kunne begå sig i en verden, hvor nye IT-teknologier vinder plads. Vi ved, at mekanik og teknologi altid har ændret menneskers måde at leve på, og i en verden med hastigt udviklende IT-teknologier kan vi allerede nu se, at mange af de jobs vi kender i dag, sandsynligvis ikke findes i fremtiden. 

Elevernes evne til aktivt at bruge faglighed, teknologisk indsigt og tværgående kompetencer, som kreativitet, kommunikation, kritisk tænkning og samarbejde, skal derfor styrkes. Både nu og i fremtiden, er der nemlig brug for mennesker, som har fantasi og handlekraft til at skabe viden og indsigt på nye måder.

Skolernes udvikling af autentiske, innovative læringsforløb er udtryk for en vision, som imødekommer fremtidens tendenser og samtidig opfylder folkeskolens formålsparagraf, hvor der bl.a. står:

Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”

Skolelederkredsen har for skoleåret 2018/19 sat det mål, at alle elever som minimum skal arbejde i 2x2 uger med autentiske, innovative læringsforløb. Nogle skoler har haft projektforløb af 5 og 6 ugers varighed. Det er aftalt, at varigheden af læringsforløbene skal være stigende over årene.

Skolernes medarbejdere udvikler nye læringsforløb ud fra de seks hjørneflag, der fungerer som overordnet ramme. Derudfra har de enkelte skoler frihed til selv at bestemme emner, teknologiske værktøjer, 21. skills for læringsforløbene og varigheden af læringsforløbene. 

Hjørneflag

Med støtte fra A. P. Møller fonden er Høje-Taastrup Kommune i gang med en stor kompetenceudviklingsindsats på skoleområdet. Indsatsen vil styrke de professionelle læringsfællesskaber og faciliteringen af innovative, autentiske læringsforløb. 

Du kan læse mere om kompetenceudviklingen her

Høje-Taastrup Kommune har fokus på, hvordan rum og rammer kan understøtte undervisningen i fremtidens skole. Vi bygger blandt andet to nye skoler, der vil være designet til undervisning i autentiske, innovative læringsforløb, ligesom vi i samarbejde med lærerne og det pædagogiske personale kigger på, hvordan de eksisterende læringsrum kan udvikles.

Du kan finde mere information om, hvordan pædagogik og læring sætter rammer for arkitekturen i Læringshuset Nærheden og de fremtidige planer for Børne- og kulturhuset.

Alle elever på Hedehusene Skole og Charlotteskolen gennemførte i oktober 2017 et 2-ugers læringsforløb med fokus på idéudvikling, samarbejde, kreativitet og nye læringsformer.
Hør elever fortælle om de mange spændende og innovative projekter og hvilke produkter de udviklede.

Se video med elevfortællinger fra Hedehusene skole:

 

Og hør elever fra Charlotteskolen i denne video:

Hvordan skaber vi en folkeskole, som bedst muligt forbereder børn og unge til at blive aktive mennesker og borgere i et foranderligt og højteknologisk samfund?

Læs mere om Fremtidens Skole og hvordan arkitektur, pædagogik og efteruddannelse er med til at forme nye tanker i artikel fra magasinet Atea EDU.

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

Kontakt os

Skole- og PPR-center
Telefon: 43 59 10 00
email: spc@htk.dk

 
Tilgængelighedserklæring