Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder og presse Høje-Taastrup får fem skarpe bud på, hvordan man bygger fremtidens folkeskole

Høje-Taastrup får fem skarpe bud på, hvordan man bygger fremtidens folkeskole

Blandt 23 ansøgninger er valgt fem rådgiverteams til konkurrencen om, hvordan man designer en skole, der helt fra grunden er skabt til det 21. århundredes kompetencer.

Høje-Taastrup Kommune har ambitioner om at bygge den første folkeskole i Danmark, der fra første streg til sidste sten er designet til fremtidens undervisning og læring - de såkaldte 21. århundredes kompetencer, der skal gøre eleverne til kompetente og handledygtige borgere i fremtidens foranderlige og globaliserede samfund.

Og den udfordring er der rift om at deltage i: Hele 23 totalrådgiverteams ansøgte om at deltage, og blandt disse er for nylig udpeget 5 teams, nemlig (i vilkårlig rækkefølge): 3XN A/S, Henning Larsen Architects A/S, Christensen & Co. Arkitekter A/S, ADEPT + RUM og C.F. Møller Danmark A/S.

De fem teams er udvalgt på baggrund af relevante faglige og interessante kompetencer, som kan inddrages i opgaveløsningen, og deres referencer viser erfaringer med tilsvarende byggerier - både mht. omfang og kompleksitet. Desuden har de demonstreret kompetencer inden for fleksible læringsmiljøer, sammentænkning af lærings- og undervisningsmiljøer med offentlige funktioner m.m.

Disse erfaringer og kompetencer bliver der god brug for, når der skal gives konkrete bud på, hvordan man bygger en skole, der understøtter Høje-Taastrups pædagogiske vision for den nye skole, kaldet Læringshus Nærheden.

En aktiv, undersøgende og eksperimenterende skoledag

”Læringshusets rammer skal understøtte en langt mere aktiv, undersøgende og eksperimenterende skoledag, hvor eleverne lærer ved at analysere, ideudvikle og løse problemer fra ’den virkelige verden’. Eleverne vil i høj grad arbejde tværfagligt, lige såvel som der er vægt på science – altså naturvidenskab og matematik – og teknologi”, forklarer Kurt Scheelsbeck, formand for udvalget for ny skole i Nærheden.

”Internationale undersøgelser vurderer, at 65 % af de jobs, vores børn kommer til at varetage som voksne, endnu ikke er opfundet: Derfor er det helt, helt afgørende, at vores børn og unge lærer at lære. Det 21. århundredes kompetencer og fokus på science og teknologi sætter fokus på at ruste vores børn og unge til tænkende, analyserende, ansvarlige og handlende individer, der kan medvirke til at skabe løsninger på fremtidens udfordringer”, siger borgmester Michael Ziegler

Byens hus i Nærheden

Også uden for skoletiden skal Læringshus Nærheden være et naturligt centrum for bydelens beboere, som fx kan bruge læringshusets værksteder og møderum til fælles aktiviteter – som et ”byens hus”. 

Og endelig skal der tages højde for, at Læringshus Nærheden vil fungere som inspirations- og besøgshus for hele Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen og daginstitutioner såvel som nationale og internationale deltagere i skole- og undervisningsudvikling.

Læringshus Nærheden skal rumme fem spor, dvs. fem klasser på hver årgang, inkl. en specialklasserække og modtageklasser - i alt ca. 1.000 elever. Desuden skal læringshuset rumme en integreret daginstitution til ca. 150 børn. I alt forventes et byggeri på ca. 15.000 kvadratmeter.

Vinder udpeges i august

De fem teams skal aflevere deres konkurrenceforslag den 7. august, hvorefter en dommerkomite - bestående af byrådets særlige udvalg for ny skole i Nærheden samt tre fagdommere - vil udpege vinderforslaget i slutningen af august. 

Herefter skal projektet færdigudvikles, der skal holdes udbud af entreprenøropgaven, og der skal udarbejdes lokalplan. Opførelsen af Læringshus Nærheden begynder i 2019, og byggeriet forventes klart til skolestart 2021.

Mere om Læringshus Nærheden:

Med Læringshus Nærheden vil Høje-Taastrup Kommune skabe fremtidens folkeskole: En skole, hvor børn og unge leger, bygger, ideudvikler, løser problemer og bruger deres naturlige nysgerrighed og skabertrang til at lære og udvikle sig. Det nye læringshus skal være et eksperimentarium for lærerkompetencer, læringsteknologi og undervisningsmaterialer.

Den pædagogiske vision favner de såkaldte 21. århundredes kompetencer – Kreativitet, Kommunikation, Kritisk tænkning og Kollaboration (Samarbejde) - og fokus på teknologi og science (naturvidenskab, matematik m.v.). 

Den pædagogiske og arkitektoniske vision er udviklet af cand. pæd. i didaktik, Kasper Kjeldgaard Stoltz, leder af [RUMMETS SPROG], i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune. 

Læringshus Nærheden udvikles desuden i samarbejde med bl.a. LEGO Education, ligesom skolen inspireres af andre virksomheder og organisationer, der sammen med LEGO Education er medlemmer af læringshusets Advisory Board.

Se den pædagogiske vision.

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

Kontakt os

Skole- og PPR-center
Telefon: 43 59 10 00
email: spc@htk.dk

 
Tilgængelighedserklæring